Bli en del av BNI

Är du nyfiken på att gå med i ett av våra team? 

Det första steget är att besöka oss för att utvärdera vårt koncept och se hur vi jobbar. När du bestämt dig för att du vill gå med ansöker du till teamet. Teamet behandlar din ansökan genom att exempelvis ta referenser och säkerställa att det finns en ledig plats för just ditt expertområde. Du hittar ansökan här.

Om du inte hittar ett team med en ledig plats kan du titta på Team under uppstart för att se om vi eventuellt planerar att starta fler team på orten där du är verksam. Du kan också kontakta regionansvarig för att skriva in dig på vår väntelista för just ditt expertområde.

Vilka är fördelarna med att använda BNIs koncept som sälj- och marknadsföringsstrategi? Läs mer om vad som ingår för alla våra affärspartners här.

Det finns tre sätt att uppleva BNI. Vilket passar dig och din business?

  • BNI. Ett mycket personligt sätt att träffas och växa tillsammans på fysiska möten.  
  • BNI Online. Träffas enkelt och flexibelt från en plats som passar dig.
  • BNI Hybrid. Det bästa av två världar. Träffas på ett fysiskt möte första veckan varje månad och resten online.

 

Vilka är framgångsfaktorerna för att bygga ett bra team som baseras på Givers Gain?

  • Struktur. Vårt koncept bygger på en tydlig struktur. Vi ses inte för att fika eller lyssna på föredragshållare - vi ses och lär känna varandra för att hjälpa varandra till fler och bättre affärer.
  • Människorna. Våra team består av drivna personer som vill hjälpa varandra. För att få gå med i BNI, måste du ansöka och lämna in referenser som intygar din kompetens och varumärke. 
  • Exklusiviteten. Ensamrätten till ditt expertområde. Att ha ett brett och mångfacetterat nätverk är nyckeln till framgång och vi bygger våra team på olika branscher med både stora och små bolag.
  • Förtroende. I teamen bygger vi långsiktiga relationer och förtroende för varandras kompetens och leveransförmåga. 
  • Frekvensen. För att vilja hjälpa varandra och bjuda på sitt kontaktnät och därmed sätta sitt varumärke på spel för någon annans skull måste man känna varandra. Därför ses våra team en gång per vecka, samt även på separata möten för att bli trygga med varandras kompetens, person och leverans. 
  • Utbildning. Vi utbildar alla våra affärspartners och alla nya BNIare får en mentor. Ju snabbare du kommer in i arbetsättet desto snabbare kan du ge och få affärsmöjligheter från din teamkollegor. 

Är du nyfiken på mer information? Hör av dig till oss så berättar vi mer.